Woord vandaag

11 augustus 2017
‘Wat een prachtplan van God!’

Tegenstellingen vinden we in de natuur:
licht-duisternis, dag-nacht, zwart-wit,
licht-zwaar, berg-dal, en zo voorts.
Ook in geestelijk opzicht hebben we die:
genade-wet, gerechtigheid-zonde, ver-
geving-schuld, waarheid-leugen, liefde-
haat, Christus-satan.

‘Dat is heel wat.’

We zijn bevoorrecht wanneer we de
bedoeling van God kennen. Door deze
tegenstellingen worden we onderwe-
zen. We weten door leugen wat waar-
heid is. We zien het heerlijke van de
gerechtigheid als we ook weten wat
de zonde inhoudt en betekent.

‘Ben ik me niet steeds bewust.’

Tegenstelling is ook: dood-opstanding,
net als sterven-levendgemaakt zijn.
In alle tegenstellingen speelt het werk
van Christus
de hoofdrol. Het kruis, de

dood en de opstanding van Hem, die
ons Leven is; het is de kern waar het
om draait!