Filippenzen studie 21 – 1:30-2:4


Op 22 augustus 2017 kwam onder meer
de orde, dat er wel bij de Filippenzen enige

vertroosting, bemoediging, gemeenschap,
mededogen en medelijden aanwezig was.
Maar toch ontbrak iets, omdat Paulus’ vreugde
nog niet compleet was. Wat dat is, hoort u in
de studie: deel A en deel B