Filippenzen studie 22 – 2:3-6


Deze avond werd bepaald door
de gezindheid van Christus Jezus.

Hij daalde af om te dienen, niet te
heersen. Wie was Hij in de vorm
van God? Ook daarnaar werd in-
tensief gekeken. Te beluisteren:
deel A en deel B