In deze studie wordt verder ingegaan
op het voorbestaan van Christus voor-
dat Hij Mens werd. Hij daalde af naar
de aarde en verliet daarmee grote eer
en heerlijkheid. Luister naar deze ver-
diepende avond: deel A en deel B