Woord vandaag

8 oktober 2017
‘Hij zal alles terechtbrengen.’

Via Israël en via de gemeente die het
lichaam van Christus is. Op aarde en
in de hemelen. Twee lijnen die we niet
zouden verwarren. We zijn gezegend,
niet met aardse, maar met hemelse
zegen. Boven de gemeente en Israël
staat Christus Jezus als Hoofd.

‘Hij is de Heer.’

Alles zal eens onder Hem en naar Hem
toe komen. Dat zegt Efeziërs 1:10 :

om het al te culmineren in de Christus,
zowel wat in de hemelen als wat op de
aarde is, in Hem

‘Dat is alomvattend?’

Ja, dat woord culmineren heeft te ma-
ken met opwaarts en Hoofd. Al de schep-
selen zullen op Hem gericht worden en
Hem als hun Hoofd gaan erkennen. Het
Efeze-geheimenis is, dat de uitgeroepen
gemeente die het lichaam van Christus
is
een hemelse bediening heeft.