Woord vandaag

9 oktober 2017
‘Efeze-geheimenis, bijzonder.’

Het Efeze-geheimenis is nog meer dan
we gisteren zagen. Het draait om de re-
gering van Christus. In Efeziërs 1:10 le-
zen we, dat alles onder Hem gebracht
zal worden. Hij is het Hoofd van het al.
Het hemelse aspect van het geheime-
nis van Christus
is in feite het Efeze-ge-

heimenis.

‘Het aardse was bekend.’

Ja, de aardse regering van de Messias
van Israël, Jezus Christus, was al in Te-
nach bekendgemaakt. Die lijn komt in
de evangeliën heel duidelijk door. Hij
zal de Koning zijn en Israël zal regeren
als priesters in de duizend jaar. David
zal koning zijn en de 12 apostelen zul-
len de 12 stammen regeren.

‘De gemeente boven?’

De Efezebrief is dé boodschap voor het
lichaam van Christus. Daarin wordt voor
het eerst bekendgemaakt dat de positie
van de gelovige van nu een hemelse is.
De nabije toekomst is die hemelse bedie-
ning
voor de hemelse machten.