Op 31 oktober werd verder nagedacht over
en stilgestaan bij de verhouding tussen de

Vader en de Zoon. Boeiend om de Schrift 
erop na te slaan. Geen 3-eenheid, het ligt
duidelijk anders. Luisteren: deel A en deel B