Openbaring 13:1-8 – studie 32

Openbaring 13:1-8 werd gelezen en
in samenhang met Daniel 7 bespro-

ken. De religies van de wereld zullen
samengaan en uitmonden in die ene
van de eindtijd. 
Luisteren: deel A en deel B
Bijlagen: Daniel 7