Laatste Filippenzen studie van 2017.
De Heer Jezus kwam in de gelijkenis
van de mens en in de gedaante als
mens werd Hij bevonden te zijn. Hij
zondigde niet. Dat en meer is na te
luisteren: deel A en deel B