Woord vandaag

10 januari 2018
‘Geestelijke wapenrusting.’

Je leest ervan in Efeziërs 6. Dat was een
rondzendbrief, niet voor Efeze alleen be-
doeld. Het hele lichaam van de Christus
moet die inhoud kennen. Daarin wordt
het hemelse lotdeel voor de gemeente
bekendgemaakt. Wanneer wij als gelovi-
gen die waarheid erkennen, zal daarna
de strijd niet kinderachtig zijn.

‘Paulus had steeds conflicten.’

Dat is de tegenwerker, die door middel
van de machten van de boosheid te mid-
den van de hemelsen werkt. En aanvalt
via mensen en situaties. We hebben er
al enkele voorbeelden van gezien. Ook
de gemeente in Korinte is een duidelijk
voorbeeld van uitwerking van die strijd.

‘Daar was verdeeldheid.’

Dat niet alleen! Paulus begint ermee in
1 Corinthiërs 1. Maar ook lezen we in
die gemeente over mensen, die niet in
de opstanding geloven. Heel wat leden
moesten Paulus niet. Anderen waren
betere sprekers, betere apostelen, en
zo voorts. Men had kritiek aan alle kan-
ten en was innerlijk verdeeld.

‘Dat is het vlees van de mens.’

Jawel, maar in een hogere overweging
zien we de geestelijke weerstand tegen
het evangelie, dat de uitschakeling van
alle vijanden en vijandschap predikt. En
daar zitten de geestelijke vijanden van
God, de Heer en Zijn dienaren niet op
te wachten. Vandaar de voortdurende,
slepende, jarenlange strijd.