Filippenzen 2:8 I studie 29


Op 9 januari 2018 was de gehoor-
zaamheid van Christus het centra-

le thema. Filippenzen 2:8 spreekt
daarvan, maar ook Romeinen 5. 
Wat zijn de verstrekkende gevolgen
van Zijn gehoorzaamheid voor ons,
voor anderen, voor iedereen?
Naluisteren: deel A en deel B