Woord vandaag

12 januari 2018
‘Men richt zich op het doen.’

Dat is zo, en dat is dan ook helemaal
naar de mens. In Galaten komen we
direct onder de indruk hoe de apos-
tel van de natiën schrijft. Fel.
Dat moest hij zo doen, want het fun-
dament van zijn evangelie werd onder-
mijnd. Hij stelt in Galaten 1, vers 1-10:
het evangelie is niet naar de mens.

‘Ook geestelijke strijd?’

Nou en of, want het gaat terug naar
de aloude leugen van de tegenstan-
der. Waarmee die het vlees van de
mens aansprak: jullie zullen als God
zijn, kennende goed en kwaad
. Plus:

de ontkenning van de dood. Eva en
Adam werden misleid om het zelf te
doen
en niet in afhankelijkheid van.

‘Zo. Dat gaat diep.’

Het is de kern waar het om draait.
Daarom is de genade van God basis
en inhoud van Paulus’ evangelie. In
alle aspecten van redding geldt dat.
Juist en zeer zeker in de wandel en
het gedrag van de geredde mensen.

Ook daarin is Gods genade leidend
in alle opzichten.