Woord vandaag

11 januari 2018
‘Rondom het woord is strijd?’

Gelovigen leren door Gods woord de
waarheid kennen. Waarheid omtrent
God. Dat God werkelijk God is. Dat Hij
alles in handen heeft. De grote Potten-
bakker. Wij zijn slechts klei. Hij vormt,
modelleert ons naar het beeld van Zijn
geliefde Zoon. Van God komt alle waar-
heid, dus ook dat woord.

‘Het woord van de waarheid.’

Paulus schreef in zijn laatste brief aan
zijn opvolger Timotheüs:

beijver je jezelf beproefd voor God te
stellen, als een niet te beschamen wer-
ker, die het woord van de waarheid
recht snijdt            2 Timotheüs 2:15

Het gaat om het woord dat uit de waar-
heid voortkomt. God geeft dat. Recht
snijden heeft te maken met het juiste
deel voor elke periode toedelen.

‘De waarheid voor vandaag.’

Dat is het evangelie van Paulus dat hij
ook drie keer mijn evangelie noemt.
Daar werd hij regelmatig op aangeval-
len. Vooral door Joodse leiders. We le-
zen dat onder meer in Handelingen.
Zo waren er ook onder de Galaten be-
zig om die te judaiseren. Ze gingen te-
rug naar de arme en zwakke grondbe-
ginselen. Iets dat steeds strijd onder
de gelovigen opleverde.