Filippenzen 2:8,9 (III) – studie 31


6 februari 2018, de laatste keer dat
enkele aspecten van het kruis aan

de orde kwamen. En de opstanding
van Christus. Dat is heel wat, naluis-
teren: deel A en deel B