Woord vandaag

9 februari 2018
‘Het woord van het kruis.’

Heeft volle betekenis wanneer we de
werkelijke opstanding van Christus er-
bij betrekken. Het ene is absoluut niet
los te zien van het andere. Christus, de
Heer, is dat omdat Hij door de kracht
van de Vader werd opgewekt. Dat het
op de derde dag gebeurde, was op ve-
le manieren aangekondigd.

‘Het is troostvol.’

Zeker, Paulus gaat er uitgebreid op in
omdat in Korinte sommigen twijfelden
aan de lichamelijke opstanding uit de
doden. In tegenstelling tot de feiten,
die door veel ooggetuigen waren vast-
gelegd. In de 40 opstandingsdagen,
werd Hij bij gelegenheid gezien door
meer dan 500 broeders tegelijk
. Ook
door Kefas en Jakobus.

‘Uitzicht op de toekomst.’

Wanneer wij terugdenken aan onze
geliefden die ons ontvielen, dan geeft
de opstanding van Christus ons troost
en bemoediging. Nu Hij opgewekt is,
is tegelijk de garantie afgegeven, dat
iedereen op zal staan; sterker nog: le-
vendgemaakt zal worden
. Enorm, te-

genover de troosteloze twijfelaars zet
God via Paulus Zijn goede nieuws in
1 Korinte 15 neer: allen zullen levend-
gemaakt worden
.