Woord vandaag

10 februari 2018
‘Alles zal leven.’

De Schrift getuigt van God, Die alles le-
vendmaakt.
Het blijft niet bij sterven,

en uiteindelijk, de dood. God heeft het
laatste woord, want Die is Eerste en de
Laatste, de Alfa en de Omega. Daarom
zal alles leven, uiteindelijk. Iedereen zal
binnen de cirkel van Gods liefde blijken
te vallen.

‘Heel fijn, dat bemoedigt.’

Zo gezien is het voor God helemaal in o-
vereenstemming met Wie Hij is. Liefde.
Dat was de bron van Gods plan en zal de
uiteindelijke vervulling ervan zijn. God
heeft al het vermogen om Zijn plan van
eonen door Christus te volbrengen, zoals
Hem dat voor ogen stond. Leven zal Hij
geven, de Eerste is al levendgemaakt.

‘Dan komt de rest ook.’

We kijken naar Zijn werk. God heeft Zijn
geliefde Zoon als Eerste levendgemaakt.
Dat werk van levendmaken wordt daar-
na voortgezet door de Zoon. De eerste
groep is het lichaam van Christus bij de
bazuin van God. Daarna krijgen we aan
het begin van het millennium de opstan-
ding van de rechtvaardigen en uiteinde-
lijk, als de tweede dood buiten werking
is gesteld, het einde. Dan komt de rest!