Woord vandaag

13 februari 2018
‘Het is Zijn werk.’

Daar draait het om. Zijn werk was op
aarde. Hij wandelde te midden van het
volk Israël op aarde. Wat geregistreerd
is in de Bijbel, zijn ongeveer 3 jaren van
intens dienstbetoon. En prediking van
het evangelie van het koninkrijk. Dicht-
bij was het zeker, want de 69 jaarwe-
ken van Daniël 9:24-27 waren bijna om.

‘Toen stopte dat.’

Precies één jaarweek was nog te gaan.
Die is nog toekomstig. Want Messias
de vorst werd afgesneden. Hij zal niet
hebben, staat dan in die profetie. Wat
zou Hij niet hebben? Het koninkrijk, zo-
als aangekondigd was in Daniël 2:44.
Het eindigde aan het kruis voor wat Je-
zus, de Christus, betreft.

‘Het woord van het kruis.’

Dat is onderdeel van het evangelie zo-
als dat bij Paulus klinkt. En dat geldt in
deze tijd van genade. Het evangelie is,
dat Christus stierf voor onze zonden,
dat Hij begraven werd en dat Hij in de
derde dag opgewekt werd. Dat is alles
in overeenstemming met de Schriften.
Hij is dus voor onze zonden gestorven.
Daarmee zijn die weggedaan!