Openbaring 13:15-18 (studie 35)


Een bijzonder gedeelte, dat Openbaring 13.
Twee beesten, de draak er achter. Bepalend
gedeelte, waaraan in het vervolg van deze
boekrol regelmatig wordt gerefereerd. Na te
luisteren: deel A en deel B