Filippenzen 2:9-11 II (studie 33)


Filippenzen 2:9-11 spreekt van de ver-
hoogde Christus. Dat is evangelie.
De Naam boven alle naam kwam ook
aan de orde en wat is het principe in
Lucas 18 dat door de Heer werd ge-
toond? Luisteren: deel A en deel B