Woord vandaag

12 april 2018
‘God is Redder.’

Dat zegt Tenach(OT) luid en duidelijk.
De redding is van Jahweh lezen we in
Exodus 14:13; 15:2; 2 Kronieken 20:17;
Psalm 98:2,3; Jesaja 12:2,3; 25:9; 26:1;
Jona 2:9 et cetera. De redding die God
geeft is compleet en goed. Hij redt het
volk Israël, maar ook individuele men-
sen in nood. Hij geeft uitredding. Het
woord voor redding dat we in het He-
breeuws lezen, Jeshua, is Jezus vanuit
het Grieks.

‘Hij zal Zijn volk redden.’

Dat wordt gezegd in Mattheüs 1:21:

Hij zal Zijn volk redden van hun zonden

Maar het gaat verder, Paulus schrijft,
dat God de Redder van alle mensen is.
Daarvoor kwam Christus Jezus in de
wereld. Zijn komen en werken slaagt
met glans, hoewel Hij op aarde in Zijn
vaderstad Nazareth niet geëerd werd.
Ze wilden Hem daar van een steile rots
afgooien. De waarheid wordt echt niet
door iedereen omarmd.

‘Paulus wijst daar ook op.’

Zeker wanneer je de Timotheüs brie-
ven leest. In de laatste dagen (daar
leven wij in) zullen mensen de waar-
heid, in het bijzonder het evangelie
van Paulus, niet waarderen:

want er zal een era zijn waarin zij de
gezonde onderwijzing niet zullen ver-
dragen…. 
              2 Timotheüs 4:3

Gezond en zuiver in deze tijd is het
navolgen van de apostel Paulus, die
Christus navolgt. Er zijn ook die men-
sen, die liever een ander geluid willen:

en hun gehoor zullen zij inderdaad van
de waarheid afkeren, maar naar de
mythen zullen zij afgewend worden

                                2 Timotheüs 4:4