Woord vandaag

13 april 2018
‘Ernstige woorden in 2 Timotheüs.’

In de beide brieven komt waarheid als
onderwerp regelmatig terug. Mensen
die een ander geluid dan Paulus willen
komen bij mythen uit. De unieke plek
van Paulus naast de 12 apostelen ont-
kent men meestal. Dan kun je wat hij
schrijft uit de bijbel verwijderen. Als
deze apostel hetzelfde evangelie zou
verkondigen als de 12 is hij overbodig.

‘Dat is nogal wat.’

Het enige dat volgens critici geldt, is
dat Paulus naar de natiën ging en dat
de 12 voor Israël bestemd waren. Wel
allemaal met hetzelfde evangelie. Pe-
trus had de sleutels van het koninkrijk
van de hemelen en hanteerde die bij
de heiden Cornelius. Als je zegt dat hij
daarmee het evangelie bij de natiën
heeft gebracht, gooi je Paulus weg als
uniek apostel.

‘Twee evangeliën.’

Dat komt in Galaten 2:7-10 naar voren
Het gaat in werkelijkheid om 2:
het evangelie van de besnijdenis en
het evangelie van de voorhuid.
Blender je beiden door elkaar dan hou
je verwarring over, geen evangelie.
Het gaat daar om twee evangeliën en
twee apostelschappen. In deze tijd is
één evangelie geldig: dat van Paulus.