25 april 2018 – studie Openbaring,
gelovigen/getrouwen uit Israel wor-

den ernstig aangesproken. Diverse
hemelse boodschappers komen en
spreken. Wat is: het eeuwige evan-
gelie? Wat is die pijniging met vuur
en zwavel? Hoe lang duurt dat? Wie
ondergaan het? Dat en meer werd
besproken. Deel A en deel B