Woord vandaag

13 mei 2018
‘Gericht op wat boven is.’

Dat zegt Paulus in Kolossenzen 3:1-4:

Zoekt wat boven is, waar Christus is,
aan Gods rechter(hand) zittend. Weest
bedacht op wat boven is, niet op wat
op de aarde is..

Duidelijke woorden. Als we de gevol-
gen van hemelvaartsdag overdenken,
dan komen we hierop uit. Gisteren
hebben we geconstateerd hoe gelo-
vigen vandaag bezig zijn met hier en
nu op aarde 
in plaats van wat Paulus

schrijft.

‘Niveau van Korinte.’

In de eerste brief zegt de apostel al,
dat zij vleselijk zijn, als onmondigen
melk nodig hebben. En vast voedsel,
dat is: Gods wijsheid in een geheim,
wat God tevoren bestemde vóór de
eonen
. En dat alles tot onze heerlijk-
heid
. Dat was voor de meeste Korin-
tiërs niet bekend en hij kon daar niet
over spreken. Dat God een groep uit
zou roepen om die een hemelse be-
diening te geven voor onzichtbare he-
melse machten en krachten; dat ging
er bij hen niet in.

‘Het ging om hier en nu.’

Omdat de toekomst en de heerlijkheid
te abstract is, niet concreet. Het moest
voor hen praktisch ingevuld worden, ze
vroegen om allerlei richtlijnen en oplos-
singen voor het leven van alledag. Het
huwelijk (1 Korinte 5-7), wat wel niet te
eten (1 Korinte 8-10), de positie als man
en vrouw (1 Korinte 11); functie van ge-
meenteleden en de gaven (1 Korinte 12-
14). Paulus moest alles direct aangeven.
Ook een hoofdstuk als 1 Korinte 13 over
de liefde en het opstandingslichaam (1
Korinte 15) zijn voorbeelden dat zij alles
ingevuld wilden hebben en weinig zelf
konden beoordelen.