Woord vandaag

12 mei 2018
‘We zien uit naar Christus Jezus.’

En Hij ziet uit naar ons. Hij zal ons ont-
moeten in de lucht. Hij komt ons daar
als het ware ophalen om ons mee te
nemen naar de hogere, hemelse regi-
onen. Voor onze speciale bediening in
de hemelen worden wij nu getraind.
In het dagelijks leven is het ook zo, dat
mensen getraind worden voor een spe-
ciale functie. Soldaten, verkopers, ver-
plegend personeel, noem maar op.

‘Hij zet ons straks in.’

Net zoals wij ingezet waren als zonda-
ren, zullen wij dan ingezet worden als
rechtvaardigen. Ook is dat vandaag de
dag al zo, wanneer wij Hem kennen,
door Hem geroepen zijn. Het lichaam
van Christus is een heel bijzonder ge-
heel, een speciaal instrument in Gods
hand. Net zoals Israël dat straks op de
aarde is, zo zijn wij dat straks te mid-
den van de hemelsen.

‘Dat is vrijwel overal onbekend.’

Men tast in het duister als het over de
toekomst van de gemeente gaat. Dat
is zo wezenlijk, ook voor ons dagelijks
leven hier en nu. Gelovigen zijn om de-
ze reden meer gericht op heden dan
op de toekomst. Zonder duidelijk
heid
daarover richt je je vanzelf op de
dage-
lijkse, aardse omstandigheden.

Terwijl je burger van het domein in de
hemelen bent!