Filippenzen 2:15-18 – studie 38


22 mei – Filippenzen 2:15-18, verzen
waarin Paulus laat zien hoe zijn evangelie

uitwerkt in mensenlevens. En dat is veel.
We verheugen ons met Paulus in deze
fijne facetten en verwachten alles van God.
Naluisteren: deel A en deel B