Woord vandaag

6 juni 2018
‘In Christus volkomen.’

We zouden dat goed weten. In Hem
zijn we een nieuwe schepping. Gevol-
gen zijn groot. We kennen elkaar niet
langer naar het vlees. Geestelijk zijn
we nauw verbonden met elkaar. Ver-
schil tussen Joden en de natiën valt
weg, dat was in het vlees. Paulus kop-
pelt er direct het gevolg aan vast:

al hebben wij Christus naar het vlees
gekend, dan kennen wij Hem nu zo
niet meer
              2 Corinthiërs 5:16

‘Duidelijk.’

Het wordt gezegd naar aanleiding van
het feit dat Één voor allen stierf. Dat
dus allen stierven (vers 14). En dat de
in Hem levenden mee opgewekt zijn.
Dan wéét je als gelovige: nu ben ik het
vlees voorbij. Dat speelt geen rol meer.
Zelfs dat van Christus Zelf, zo zegt vers
16. Wij kennen Hem naar de geest, in
verheerlijkte status, positie.

‘De gevolgen zijn ingrijpend.’

Dat is wat wij als gelovigen beseffen.
Daarom nodig deze dingen opnieuw
tegen elkaar te zeggen. Als bemoedi-
ging: zo is het. Wij kijken naar onze
eigen gedachten en gevoel, onze ge-
brekkige wandel; dan twijfelen we. Als
Zijn leden kijken we naar de feitenen
dan worden we weer blij en dankbaar
voor de genade.
Die schenkt Vader gratis, om niet!