Timotheus is een van die lichtende
voorbeelden in Filippenzen, naast
Epafroditus, Paulus en Christus Je-
zus Zelf. Dankbaar leren we uit de
woorden van 2:19-24 wat deze bij-
zondere medewerker deed en met
wat voor houding.
Naluisteren: deel A en deel B