Woord vandaag

9 juni 2018
‘Evangelie biedt troost.’

Licht, uitzicht en veel bemoediging in
het evangelie van de genade van God.
De laagste zondaar (Saulus) is gered.
Dat bleek in zijn leven, hij ging als een
woeste driftkop te keer tegen de gelo-
vigen van de gemeente van God. Geen
spoort van berouw of bekering in zijn
hart. De Heer ontmoette hem toen hij
vol boze plannen Damascus naderde.

‘Dat klinkt niet Arminiaans.’

Saulus had alles verspeeld. Niets in zijn
hart (en niets in het gedrag) was reden
om hem te roepen, te redden. Dit was
speciaal de gelegenheid voor God om
Zijn genade te tonen aan deze onaan-
gename misdadiger. Gods liefde, barm-
hartigheid is actief: de woede van Sau-
lus wordt radicaal gestopt. Overweldi-
gende genade doordringt hem.

‘Geweldige getuige daarna.’

Niet alleen zou hij een hele bijzondere
spreker worden van Gods genade. Ook
een omvangrijk dienstwerk als apostel
kwam uit die genade voort. Hij werkte
meer en harder dan de apostelen van
de besnijdenis. Dit kon hij doen, omdat
de genade van God met hem was. 
En

omdat de opstandingskracht van Chris-
tus 
in hem werkte.