Woord vandaag

6 juli 2018
‘De oude mens: niet best.’

Wanneer we die bekijken in het licht
van Romeinen 3, ja dan vallen dingen
op. Het eerste wat blijkt bij een mens
als je die leert kennen, is wat uit de
mond komt. We lezen verder in dat
Romeinen 3:13,14 :

hun keel is een geopend graf, met de
tong frauderen (bedriegen) zij, adder-
gif (slangenvenijn) is onder de lippen

Het is om verdrietig te worden. Want
ook dit is de waarheid. Vinden men-
sen niet prettig om te horen.

‘Wel duidelijk.’

Dit geldt iedereen, Griek en Jood, al-
le mensen. Niemand ontkomt eraan,
omdat God dit vaststelt. En we zijn er
zeker van, dat God het is Die in duide-
lijke taal laat weten hoe het zit:

hun voeten zijn scherp om bloed te
vergieten; vernieling en ellende is op
hun wegen, en de weg van de vrede
kennen zij niet
     

                           Romeinen 3:14-17

De onderlinge, vleselijke verdeeld-
heid van de mensen leidt te vaak tot
dit soort taferelen.

‘Je had ook de kruistochten.’

Vaak in naam van religie, en dan zijn
de oorlogen, veldslagen erger. Zwar-
te bladzijden zijn door de kerk gesch-
reven, wat dat betreft. En we lezen
nog meer waarheid,Romeinen 3:18 :

de vrees van God staat hun niet voor
ogen

Men vervolgde Joden en oprechte ge-
lovigen vanuit de kerk, in naam van
God. Gods liefde was ver te zoeken.
Er was geen vrees van God, maar een
andere geest aan het werk in de kerk.
Wat een genade dat we beseffen wat
het evangelie van Paulus zegt!