Woord vandaag

8 juli 2018
‘Ja evangelie in Romeinen 3.’

Na de lange uiteenzetting over de ou-
de mensheid, het is de waarheid, zien
we op naar God en vragen: wat nu?
De situatie voor de oude mens lijkt zo
hopeloos. Nu komt evangelie. Het be-
grip evangelie in het Grieks zegt het;
dat is letterlijk wel-boodschap. Is red-
ding voor de mens mogelijk? Jawel,
dat is wel zo. Dat lukt God wel.

‘Ja mooi, het begon in 1:1.’

Het is evangelie van God,het betreft:
Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.
Dat is geen moeilijk verhaal; de Heer
Jezus Christus is Zelf het evangelie.
Dat kunnen we rustig vaststellen.

In andere brieven lezen we over:

het evangelie van de heerlijkheid van
Christus, Die het beeld van de
onzichtbare God is 
(2 Corinthiërs 4:4).

‘De heerlijkheid wordt groter.’

De basis wordt in Romeinen gelegd.
En fundament is Jezus Christus Zelf.
Romeinen 3:21,22 zegt ons:

toch is van nu af aan, zonder wet,
rechtvaardigheid van God openbaar,
waarvan getuigd wordt door de Torah
en de profeten;
rechtvaardigheid van
God
door geloof van Jezus Christus,
 nbvoor allen en op allen die geloven,
want er is geen onderscheid.

Hier zijn we blij mee. Prachtig.