Woord vandaag

9 juli 2018
‘Reddend evangelie van God.’

Op basis van het geloof van Jezus
Christus, Zijn dood en opstanding.
Hier is dus helemaal niets van de
mens bij. Het evangelie is daarom
geweldig goed nieuws. Niet alleen
de gelovigen van nu zijn gered. In
Romeinen 3:22 staat:

nbvoor allen

Het gaat in deze uitdrukking niet
slechts om de gelovigen. Het gaat
écht om alle mensen.

‘Ik ben er al jaren blij mee.’

Nou en of, en vele anderen. Steeds
meer christenen en gelovigen zetten
terecht vraagtekens bij de hel. Wat
een karikatuur van het gericht is dat
zeg. Het wil maar moeilijk tot men-
sen doordringen, dat het gericht bij
de grote witte troon plaatsvindt
. En

het meer van vuur daarna is niet het
gericht
, maar de tweede dood.

‘Dat beseffen niet zoveel mensen.’

Velen denken nog in termen van een
eeuwig oordeel 
en denken erbij, dat

mensen voor eeuwig gepijnigd wor-
den
in het meer van vuur. Dat zegt

artikel 37 NGB, maar de Schrift leert
uitdrukkelijk anders. Als we Gods
woord, dat zó betrouwbaar is, gelo-
ven
, dan hebben we met Romeinen

3:22 dit wel: de rechtvaardigheid van
God nb voor allen door het geloof van
Jezus Christus. Dát is evangelie.