Woord vandaag

9 augustus 2018
‘God houdt Zijn woord.’

Daarvan getuigen velen. De Heer ge-
tuigt ervan, God wekte Hem op uit de
doden en uit de dood. Vader maakte
Zijn belofte waar. Zoals altijd. Mensen
in de dagen van Zijn leven op aarde be-
twijfelden Gods woord. Zo als vandaag
de dag; volgens de bijbel is twijfel een
uiting van ongeloof. En ongeloof is een
van de ergste zonden van de mens.

‘Waarom weegt dat zo zwaar?’

Wel wanneer we lezen dat Abram God
geloofde staat er eenvoudig bij, dat dat
hem door God tot rechtvaardigheid ge-
rekend werd. God rekent, dat wij recht-
vaardig zijn, wanneer wij Hem geloven
op Zijn woord. Zo hoog staat Zijn woord
boven de mens. God houdt Zijn woord.
Toen Abraham en Sarah naar de mens
gesproken geen kinderen meer konden
krijgen, maakte God Zijn belofte waar.

‘Blijft indrukwekkend.’

Voor ons als gelovigen wel, ja. We zijn
gezegend wanneer we dat geloof als
ge
nadegeschenk ontvingen.

En was niet zwak in geloof; hij acht zijn
eigen lichaam verstorven (was onge-
veer honderd jaar oud) en het verstorven
zijn van de baarmoeder van Sarah..
                                      Romeinen 4:19

Zet alle dingen op een rij: er kan geen
kindje meer verwekt, geboren worden.
Maar in Abrahams hart was dit:

..de belofte van God nu werd niet be-
twijfeld in ongeloof, maar hij werd be-
krachtigd door geloof, en geeft God de
eer
                                Romeinen 4:20

Abraham gaf God de eer door Hem te
geloven, te vertrouwen op Zijn woord.
Zo ook wij.