Woord vandaag

11 augustus 2018
‘Abraham zag toekomst.’

Zeer zeker wel. Niet omdat hij dat voel-
de maar omdat hij de beloften van God
vertrouwde. God had hem nageslacht

beloofd en daarom had hij toekomst. In
elk geval bleek dat woord van God vol-
ledig te kloppen. Niet het drijfzand van
mensenwoorden, maar Gods woord is
zeker en geeft vaste grond onder je be-
staan. Dag aan dag draag Vader ons.

‘God doet wat Hij belooft.’

Dat bewees zich in het leven van Sarah
en Abraham:

hij was er ten volle van overtuigd, wat
Hij beloofde ook in staat was te doen
Romeinen 4:21

En we lezen dan verder:

daarom is het hem ook tot rechtvaar-
digheid gerekend
                                     Romeinen 4:22

Ja, geloof en tegelijk geen werken, dát
wordt door God gerekend als rechtvaar-
digheid. Daar houden we het op. Men-
sen vinden altijd, dat je iets moet doen.
Dan ben je in hun ogen rechtvaardig.
Bij God ligt dat dus heel anders.

‘Abram ging wel.’

Jawel, en dat gaan was in geloof. Het
draaide niet om de voetstappen die hij
en Sarah zetten. Het punt was: geloof.
Dat is het voor de Joden paradoxale. En
daarom spreekt de apostel er zo uitvoe-
rig over. Veel mensen menen dat de Bij-
bel best goed is, alleen bij Paulus ging
er ‘iets’ mis. Dat komt door de religieu-
ze inslag
die de mens heeft. Het goede

nieuws van Paulus beëindigt alle religie.