Woord vandaag

6 november 2018
‘Blij met het evangelie.’

Daar word je blij van en je blijft het,
omdat het echt goed nieuws is. Een
God, Die alles in Zijn hand heeft en
niet loslaat wat Hij begon, is werke-
lijk God. Al het andere is niets. De
God van de Schriften is de God van
Israël. Hij koos dat volk uit, in grote
liefde. Hij schiep dat volk en Hij zet
het in als zegenkanaal voor de vol-
keren. In de 1000 jaar die nog komt
en daarna, op de nieuwe aarde.

‘Christus is Koning.’

Dat zal blijken in de nabije toekomst
en daarna. Hij is de Koning van de ko-
ningen. Dat geldt allereerst Israël, Hij
zal David en Salomo en de andere ko-
ningen doen verbleken. Christus gaat
daar ver bovenuit. Dat is voor op aar-
de. Hij is Hoofd van de gemeente die
Zijn lichaam is. Hij is Hoofd van alle
overheid en volmacht in het geeste-
lijke bereik. Niemand kan Hem over-
meesteren. Hij, de hoogste van allen.

‘Hij is ons Hoofd.’

Dat is een ander aspect dan Koning;
het spreekt van minder afstand dan
bij een Koning en volk het geval is.
Wij zijn met Hem verbonden, leden
van Zijn lichaam. En zo gezamenlijk
met Hem geplaatst, geestelijk gezien,
boven alle overheid en volmacht. Is
dat niet adembenemend? Wij, die la-
ger waren -naar het vlees- dan Israël,
zijn nu -in de geest- zelfs boven dat
geliefde volk en alle andere volkeren
geplaatst, met Hem. We zouden oot-
moedig en dankbaar dienen, totdat…