Filippenzen 3:10,11 – studie 45


Deze verzen 10,11 van Filippenzen 3 zijn heel
geladen. Elk woord is het waard om overwogen

te worden. Lijden, dood, opstandingskracht. Dat
is wezenlijk voor ons leven, ons bestaan. We zijn
gezegend als we dat beseffen. 
Naluisteren: deel A en deel B