Woord vandaag

8 november 2018
‘Gods woord wijst de weg.’

Het evangelie van verzoening en ge-
nade
wijst de weg voor de gemeente.

Bij onenigheid zou het woord van de
verzoening leidend zijn. Dat werkt erg
praktisch uit. Moeilijker wordt het als
‘verschil van inzicht’ over fundamen-
tele zaken bestaat. Dat is een geeste-
lijk
conflict waarbij je het niet via ziel-

lijke weg kunt oplossen.

‘Geestelijke wijsheid.’

Die is nodig, en het getuigt van wijs-
heid 
wanneer je blijft bij dat wat Gods

woord aan waarheid bekendmaakt. In
deze tijd is heel wezenlijk, dat je goed
weet wat wel en niet voor de gemeen-
te geldt. De Schrift spreekt vooral tot
Israël. Slechts een klein deel is direct
voor de gemeente, het lichaam van de
Christus, bestemd. De brieven van de
apostel Paulus.

‘Het adres op de envelop.’

Een fijne brochure van broeder A.E.
Knoch, die duidelijk maakt hoe het is.
Gratis te bestellen, zowel via da-ath
als via godsvermogen.nl als via eben-
haezer.nl en u krijgt deze kosteloos
toegestuurd. De hemelse roeping en
bediening van de gemeente is uiterst
belangrijk. Ook de
 godheid van God
is fundamenteel
. Kan de mens iets in-
bren
gen? Of niet? Dat laatste is het
geval.
 Waarheden, we blijven er bij.