14 november 2018
‘God heeft de controle.’

God is in alles Degene Die het voor
het zeggen heeft. Ook al lijkt Hij in
deze tijd (van genade) te zwijgen.
Voor de profeet aanleiding om uit
te roepen:

O, dat U de hemelen openscheurde,
dat U zou neerdalen
       Jesaja 64:1

Dat is de roep van Zijn volk Israel ge-
weest in de afgelopen 2000 jaar. El-
ke keer weer kwamen zij in druk en
nood, werden zij vervolgd.

‘Ook in grote verdrukking.’

Dan zal deze roep voor het volk hele-
maal zo zijn. Dan zal het zo lijken, wat
we in het vervolg lezen:

er is niemand die Uw Naam aanroept
die ijvert om U vast te grijpen,
want U verbergt Uw aangezicht voor
ons en geeft ons over in de hand van
onze slechtheden
            Jesaja 64:7

‘Hij verlost hen dan toch?’

Ja, exact na de 1260 dagen zal Hij ver-
lossing geven. Daarna zal Israël erken-
nen wat de profeet vervolgens zegt:

en nu Jahweh, bent U onze Vader;
wij het leem en U onze Pottenbakker,
en wij allen het werk van Uw hand
                                       Jesaja 64:8

Als gelovigen in Christus nu is dit ons
deel, inmiddels. Wij kennen God als
Vader, wij erkennen dat Hij de grote
Vormer (Pottenbakker) is, Die ons in
ons le
ven kneedt, ja, zodat het beeld
van Zijn Zoon zichtbaar wordt.