16 november 2018
‘Vanavond in Soest de studie.’

Ja, dan zullen we zien aan de hand
van de Schrift, wat het antwoord is
op de gestelde vraag:

Gods plan omvat alles?

Dat lijkt simpel te behandelen, al-
leen zullen we gaandeweg wel een
en ander tegenkomen. Er zijn vra-
gen genoeg te stellen. Dat is zowel
op micro- als op macroniveau.

‘Ik ben benieuwd.’

Menselijke filosofie en dito wijsheid
moet het afleggen tegen de Schrift.
Bij de gelovige is a priori Zijn woord
maatgevend. God stelt, dat Christus
en Die gekruisigd, wijsheid is en ge-
dachten van mensen dwaasheid, in
dat licht gezien. Gods plan kan niet
los van Golgotha gezien worden.

‘Gods wijsheid, dat is het.’

God werkt Zijn plannen uit. Dat doet
Hij vanuit Zijn liefde en in diepe wijs-
heid. Met vaste hand, dat wel. Ook al
lijkt nu, in deze tijd de chaos toe te ne-
men, God werkt het uit tot redding. In
het aardse én het hemelse bereik zet
Hij instrumenten in om via Zijn voor-
genomen plan alles tot een goed ein-
de te brengen.