Filippenzen 3:12-14 – studie 47


Filippenzen 3:12-14 werd op 4 december
besproken met meer aspecten over de da-

gelijkse wandel, het lijden, bemoediging.
Naluisteren: deel A en deel B