5 december 2018
‘God geeft alles.’

Christus Jezus brengt leven + onver-
derfelijkheid 
aan het licht door het e-
van
gelie waarvan Paulus dienaar werd.
Hij was apostel, dienaar, oudste, op-
ziener, lid van de ekklesia. Dat is wat!
Hij moest veel lijden omwille van het
evangelie en de Naam van de Heer.
In het einde van zijn aardse loopbaan
waren niet veel mensen nog bij hem.

‘Daarin gaf God genoeg.’

Zijn genade is genoeg, heel erg veel.
We zouden dat beseffen. Ook wij heb-
ben die genade ontvangen – om niet.
Je merkt hoe men in de christenheid
zich in allerlei bochten wringt met uit-
spraken die de gelovigen moeten aan-
zetten tot activiteiten. Men moet er
serieus werk van maken, anders…zou
het misschien toch minder goed met
je kunnen aflopen.

‘Subtiele dreiging?’

Leiders binnen de christenheid uiten
soms van die kleine dreigementjes om
de gelovigen bij de les te houden. Een
totaal andere benadering dan Paulus,
die het woord spreekt tot opbouw en
dat zou de energie geven. Want geest
van God werkt door het woord
. Dat is

de gezonde werking van goed nieuws.
Het maakt je blij van binnen, vanuit je
geest die goede voeding ontvangt.