Woord vandaag

6 december 2018
‘Het werk van God gaat door.’

De triomf die Paulus uitsprak was ze-
ker geen overwinning van het vlees.
Terwijl hij gebonden en geboeid in de
gevangenis zat, zei hij:

maar het woord van God
is niet gebonden

                                2 Timotheüs 2:9

Hij wist maar al te goed, dat God een
sprekende God is. Hij mocht zelf evan-
gelie verspreiden.

‘Rijkdom in Hem.’

Het Hoofd van het lichaam waar wij
bij horen, is de hoogste van heel de
schepping. Hij is Zelf de Eerste in de
nieuwe schepping. Zoals de oude in
en door en tot Hem geschapen werd,
zo ook de nieuwe. In Hem zijn ook de
gelovigen -u, jij en ik- deel van de ge-
weldige scheppingskracht van God.

‘Fijn, dit spreekt mij aan.’

Het bijzondere is, dat in de nieuwe
schepping geen duisternis bestaat.
Die heeft tijdens het bestaan van de
nedergeworpen oude schepping zijn
functie gehad. Dat de schepselen le-
ren, dat God licht is en in Hem -dus-
geen duisternis kán zijn. Bij gelovigen
breekt dat geestelijke licht in het hart
door, als zij het goede nieuws horen
en God geloof schenkt.