Woord vandaag

6 januari 2019
‘Het evangelie geeft alles.’

Het goede nieuws is dat God alles in
Zijn hand houdt, dat Hij allen terecht-
brengt. Dit gaat
 via allerlei ervaringen
en gebeurte
nissen. In Zijn plan werkt
God
door middel van allerlei tegenstel-
ling
en. Eén van de belangrijkste is die
van 
goed en kwaad. God Zelf zette de
boom van kennis in de hof. De tegen-
stander (satan) had daar niets over te
zeggen.

‘Zoveel macht heeft hij niet.’

Dat niet, maar hij heeft wel invloed op
geestelijk terrein. De satan is
 een geest
en is erop uit zoveel mo
gelijk leugen te
verspreiden. Dat geldt natuurlijk ook als
het om de functie van het kwaad gaat.
God heeft in Zijn wijsheid bepaald, dat
in Zijn voornemen het kwaad belangrijk
zou zijn. Zijn schepselen leren door er-
varingen
 met kwaad te waarderen wat
(werkelijk) goed is.

‘Velen begrijpen dit niet.’

Omdat het ze niet verteld wordt. Velen
leven bij de gedachte, dat al het goede
van God komt en al het kwade van de
tegenstander. Een strijd tussen het licht
en de duisternis met onzekere uitkomst.
Beslissend is altijd wat de Schrift zegt.
Dat wordt in discussies vaak
 zwaar on-
derbelicht, niet serieus
 genomen.
Jesaja zegt echter in hoofdstuk 45:7:
God is de schepper van het kwaad.