Woord vandaag

11 januari 2018
‘De genade brengt vreugde.’

Het leven van de nieuwe mens in Hem
is vol vreugde. Leven door de kracht
van Zijn opstanding, daar strekte Pau-
lus zich naar uit. Dankbaar zijn tijdens
het lijden is ongewoon, niet gebruike-
lijk. Bij de apostel beluister je vreugde,
ook als hij iets over het lijden zegt:

nu verheug ik mij in mijn lijden ter wil-
le van jullie
            Kolossenzen 1:24

‘Dat is heel wat.’

Hij was dankbaar, dat hij van Vader de
kracht ontving om onder het gegeven
lijden te kunnen blijven. Zoals dat met
wat andere woorden ook te lezen is:

Meer dan menselijke beproeving over-
komt jullie niet. 
En God is trouw; Hij zal
jullie niet beproefd laten worden boven
jullie kunnen
        1 Corinthiërs 10:13a

Dit is de belofte, en God is trouw! Dat
blijft staan, wat ook gebeurt in ons le-
ven. Dat maakt je blij van binnen.

‘God is trouw, ja.’

De Heer kan Zichzelf niet loochenen
(2 Timotheüs 2:13). We lezen daarom
verder in ons vers:

..maar tezamen met de beproeving zal
Hij ook de uitkomst maken, zodat jij die
kan doorstaan
        1 Corinthiërs 10:13b

Hij maakt niet alleen de uitkomst, maar
ook de beproeving. Dat is wat de tekst
aangeeft. De omstandigheden waar wij
in zijn, zijn ook door Hem gemaakt. Zo
gezien zijn we volledig van God afhanke-
lijk. Hij geeft óók de uitkomst, dat is de
kracht, het vermogen, de beproeving
te doorstaan.