Woord vandaag

6 februari 2019
‘Er gaat wat van uit, dat woord.’

Wanneer de mensen geen stenen in
plaats van brood krijgen. Men hoort
het verschil, wat uit het Woord zelf
naar voren komt en wat andere ach-
tergrond heeft. In de tijd van Paulus
kwam men ook. Hij sprak 1,5 jaar in
Korinte in het huis van Titus Justus.
Naast de synagoge waar Paulus niet
echt welkom was. Maar, Krispus, de
voorstander van de synagoge, kwam
wel luisteren, én geloofde.

‘Huissamenkomsten.’

Zo ging dat in die dagen. Later, in Efe-
ze, nam Paulus de discipelen mee in
een school van Tyrannus. Zo zon
der-
de hij zich van de synagoge af, hij
 had
daar 3 maanden gesproken. Er kwam

verharding en tegenstand en hij
voelde
zich daar niet langer welkom.

Buiten de traditie en de officiële institu-
ties om ging God door en zonderde
 de
apostel verder af, zo is dit alles te
lezen
in Handelingen 18 en 19.

‘Reactie kwam ook.’

Nu het woord van God en van de Heer
zo doorbrak, kwam er ook tegenstand.
In Efeze kwam de zilversmid in het ge-
weer tegen Paulus, want hij zag zijn in-
komsten teruglopen omdat de afgods-
beeldjes van zilver niet meer gekocht
werden. Mensen keerden zich tot de
God van Israël en dus van de afgoden
af. Door het evangeliewerk van Paulus
in Efeze. Velen in de provincie Asia kre-
gen oren naar het goede nieuws.