Woord vandaag

7 februari 2019
‘Het woord ging door.’

Wat je ziet bij Paulus’ werk in Handelin-
gen stemt je blij. Want wat blijkt?

Het woord van God is niet gebonden.

In de sjoel (synagoge) bleek de apostel

na enkele keren spreken niet langer wel-
kom. Dus gaat hij verder met spreken,
maar dan ergens anders.

Zo leidt God. Het gebed is er dan ook
op gericht, dat het woord van de Heer
snel zal rennen en verheerlijkt worden.

‘Paulus was helemaal vrij.’

Hij vergat wat voorbij was: zijn jaren in
het Jodendom (Filippenzen 3:4-7). Hij
strekte zich uit naar wat voor hem lag.
De Heer gaf hem nog veel arbeid, voor-
dat hij kon schrijven:

Ik heb de uitstekende strijd gestreden.
Ik heb mijn loop ten einde gebracht.
Ik heb het geloof bewaard.
                                 2 Timotheüs 4:7

Dit is de uitroep van triomf. Niet, dat
de apostel dat zag als zijn eigen werk.

‘Drie keer ik heb.’

Dat lees je ook in 1 Corinthiërs 15:

integendeel, ik heb mij meer ingespan-
nen dan zij allen….

Hier lees je ook het: ik heb.

We lezen in het tekstverband:

En in de genade van God ben ik wat ik
ben, en Zijn genade voor mij is niet tever-
geefs geweest. Integendeel, ik heb mij
meer ingespannen dan allen; niet ik nu,
maar de genade van God die met mij is.

Bij ik heb staat drie keer de genade van
God
. Zó zouden wij lezen
 wat de apos-
tel in 2 Timotheüs 4 schrijft.