Filippenzen 3:20,21 – studie 51


Op 5 februari 2019 werd gekeken naar
onze heerlijke verwachting. Zo geweldig 
is dat wat God ons beloofde, en waar 
zal maken. Hij doet boven bidden en den-
ken. Naluisteren: deel A en deel B