Woord vandaag

9 februari 2019
‘Dat heerlijkheidslichaam boeit mij.’

We zien er naar uit. Het geeft moed,
dit te weten. Als de dagen moeizaam
zijn met lichamelijk ongemak is dit be-
sef troostend. Het blijft niet bij dit ou-
de met verderf in zich. God werkt alles
uit overeenkomstig Zijn bedoelingen.
We beseffen dat men tegen Zijn geo-
penbaarde wil in kan gaan, maar men
kan nooit de raad van Zijn wil dwars-
bomen.

‘God weet overal van.’

Hij kent ons hart, met daarin de pijn,
het verdriet, de moeiten, zorgen, en
zo voorts. En Hij is daarbij betrokken.
God kijkt anders dan wij. Dat bleek
ook bij de Heer, Die wist wat in het
hart van de mens is (Johannes 2:25).
Dat liet Hem zeker niet koud, want
Hij heeft de mens lief. Hij was wel a-
lert om geen parels voor varkens te
gooien. Geen rijke waarheden geven
aan hen, die daar niet aan toe zijn.

‘Hij houdt van de mens.’

Daarvoor is Hij ook voor hen in diep
lijden en sterven geweest. Door de
dood heengegaan. In vol vertrouw-
en, dat Vader Hem uit de doden op
zou wekken. Gods liefde in Hem was
bepalend. Aan het kruis bad Hij voor
de misdadigers die daar ook hingen.
En die geloofde kreeg de belofte:

Voorwaar, Ik zeg je heden, je zult
met Mij in het paradijs zijn.
                                 Lucas 23:43