Woord vandaag

10 februari 2019
‘Belofte aan het kruis.’

Of deze misdadiger (of moordenaar)
de 1000 jaar op aarde zal bele
ven,
of pas op de nieuwe aarde, we we-
ten het niet. In elk geval zal hij in
 de
komende eonen opstaan en redding,
eonisch leven hebben. Maar,
dat is in
een opstandingslichaam
met minder
heerlijkheid dan de leden van 
het li-
chaam van Christus.
 Hem werd het
paradijs beloofd door
 de Heer, dat is
op aarde.

‘Hij hoort niet bij de gemeente.’

Nee, dat kon niet. Het was toen de
tijd nog niet dat het lichaam van
Christus geroepen zou worden. Hij
kan uitsluitend deel hebben aan het
aardse koninkrijk onder leiding van
de Messias Jezus en Israël. Als pro-
seliet als hij uit de natiën was. An-
ders hoort hij bij 1 van de 12 stam-
men van Israël. In elk geval zal zijn
opstandingslichaam in aardse heer-
lijkheid zijn.

‘Onze heerlijkheid is groter?’

Ja, de belofte uit 1 Corinthiërs 15 is,
dat net zoals wij het beeld van Adam
gedragen hebben (dat is nu), zo zul-
len wij ook het beeld van de Hemel-
se dragen (1 Corinthiërs 15:49). Dat
was niet aan die misdadiger aan het
kruis beloofd. Maar wel aan ons als
leden van het lichaam van Christus.
Gelijkvormig gemaakt worden aan
Zijn heerlijkheidslichaam (Fil. 3:20,
21), dat heeft een hemelse heerlijk-
heid. De hoogste categorie.