Voor de grote vloed bij Noach hadden
de grote namen hoge leeftijden. Dat ver-
anderde na de grote vloed. Ook dat was
Gods plan, Hij werkt dat in eonen uit.
Naluisteren: deel A en deel B