Op 12 april 2019 werd stilgestaan bij de enorme ge-
volgen van de kruisiging van de Heer Jezus, zowel

in type (Abraham op Moria) als in de geestelijke gevol-
gen die Paulus in zijn brieven beschrijft. Verhouding
1 staat tot 4 blijkt rondom het kruis sterk aanwezig.
Wat wil dat zeggen? Luisteren: deel A en deel B.